Chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp

Thứ ba - 03/12/2019 04:35
Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII đang được các cấp ủy, địa phương tích cực thực hiện nhằm chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp

Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII đang được các cấp ủy, địa phương tích cực thực hiện nhằm chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nhanh chóng quán triệt các văn bản hướng dẫn

 

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra. Hội nghị đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 113 ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay: Xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, nên ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương. Các cấp ủy đảng và tổ chức đảng tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên; bảo đảm chất lượng báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ địa phương, đơn vị; quan tâm chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự.

 

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh cùng các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tại địa phương, đơn vị mình. Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trực tiếp quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi liên quan đến quy trình tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự; cơ cấu, số lượng đại biểu; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp… Theo đó, đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành trong quý I/2020; đại hội chi bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/3/2020; đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/5/2020; đại hội đại biểu Đảng bộ Khối hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

 

Cần quán triệt kỹ, không để lúng túng

 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đó là phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, uy tín, triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

 

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội. Thêm vào đó, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

 

“Các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về đại hội lần này có nhiều điểm mới cần quán triệt kỹ, nếu không sẽ lúng túng trong triển khai thực hiện, dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu đề ra. Do đó, các cán bộ chủ chốt cần tập trung nghiên cứu kỹ, từ đó quán triệt với cấp ủy, chi bộ cơ sở các chỉ thị, hướng dẫn, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các địa phương, các cấp, ngành đạt kết quả cao nhất, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh.

 

HÀ MY

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây