Tự soi, tự sửa để tăng sức mạnh của Đảng

Thứ hai - 11/07/2022 21:19
Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị kiểm điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận 21-KL/TW của Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: CTV

 

Tiến hành đồng bộ đợt sinh hoạt chính trị

 

Đến cuối tháng 6, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Tuy Hòa đã hoàn thành việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa thông qua hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức hiệu quả, đảm bảo thực chất. Qua đó, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc học tập, rèn luyện, tự soi, tự sửa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

 

Tại Chi bộ TAND TP Tuy Hòa, nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề Tự soi, tự sửa tập trung vào việc tập thể chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả việc xét xử, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. Theo bà Đỗ Thị Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ TAND TP Tuy Hòa, với tinh thần chân thành, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nhiều vấn đề về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình xét xử ở từng phiên tòa đã được cán bộ đảng viên tự soi và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp trong thời gian tới.

 

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” cũng đang được BTV Huyện ủy Sơn Hòa tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bài bản, đồng bộ ở tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng. Theo ông Phạm Anh Tân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa, đến nay cấp cơ sở có 20/33 tổ chức đảng đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa III, đạt tỉ lệ 60%. Các hội nghị sinh hoạt chính trị của các xã, thị trấn đều có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn tham dự và trực tiếp chỉ đạo. Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa này xoay quanh 2 nội dung về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bám sát theo yêu cầu của Kết luận 21-KL/TW. Trong đó, tập trung đi sâu đánh giá khuyết điểm của các ngành phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022. Thời gian tới, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm điểm tự soi, tự sửa nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Nhiều đơn vị đã linh động tổ chức sinh hoạt chính trị với các hình thức phong phú. Trong ảnh: Đoàn thanh niên các đơn vị tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng sách viết về Bác Hồ. Ảnh: CTV

 

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 63-KH/TU, ngày 21/2/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022 với chủ đề Tự soi, tự sửa gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trong đó tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và kiểm điểm cuối năm. Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa trong toàn Đảng bộ tỉnh, lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn triển khai thực hiện đưa nội dung Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị... để thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm của các cơ quan, đơn vị…

 

Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự đánh giá: “Qua đợt sinh hoạt chính trị, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa được nâng lên; nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân; từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều chi, đảng bộ đã có sự chuẩn bị công phu, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, do đó đã phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề; tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh”. 

 

Với quyết tâm chính trị cao, các địa phương, đơn vị đã và đang tập trung triển khai sinh hoạt chính trị với chủ đề Tự soi, tự sửa đảm bảo thực chất, hiệu quả. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự

 

HÀ MY

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp