Ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ ba - 17/05/2022 10:53
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

 

“Tủ sách Hồ Chí Minh” tập hợp hàng trăm tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm: sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người. Tủ sách được xây dựng nhằm tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người để học tập, noi theo.

 

Các ấn phẩm trong tủ sách có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn cuộc đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Theo TTXVN

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp