Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Phát huy vai trò vũ khí sắc bén trong “phò chính, trừ tà”

Thứ ba - 09/05/2023 12:03
Với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa rất lớn đối với công tác tuyên truyền của báo Đảng trong thời kỳ mới.

Với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa rất lớn đối với công tác tuyên truyền của báo Đảng trong thời kỳ mới. Cuộc hội ngộ ấm tình đồng nghiệp của những người làm báo Đảng đã bồi đắp thêm kinh nghiệm quý trong tuyên truyền có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Báo Phú Yên lược ghi các ý kiến tham luận xoay quanh nội dung hội thảo nói trên.

 

TỔNG BIÊN TẬP BÁO QUẢNG TRỊ TRƯƠNG ĐỨC MINH TỨ: Phát huy lợi thế báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội

 

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua được tiến hành một cách bài bản và hiệu quả. Điều này góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành quả của quá trình xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Bối cảnh tình hình mới đặt ra cho lực lượng công tác trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng nhiệm vụ càng thêm nặng nề, phức tạp. Điều này đòi hỏi ban biên tập và mỗi cán bộ, phóng viên báo Đảng phải có kiến thức sâu rộng kết hợp hiệu quả với thực tiễn, luôn hướng về cơ sở để có những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao. Người làm báo Đảng phải không ngừng nỗ lực học tập, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn đề tài, cách thức tiếp cận, thể hiện để hiện thực hóa hệ tư tưởng của Đảng vào đời sống và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả.

 

Đặc biệt, người làm báo Đảng cần phát huy lợi thế báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội để thông tin tuyên truyền kịp thời, hay, đúng, trúng; tập trung cho nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Đảng với cấp độ cao hơn, trí tuệ hơn, sắc bén hơn nhằm đập tan những luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 

TỔNG BIÊN TẬP BÁO HÀ TĨNH NGUYỄN CÔNG THÀNH: Nhanh nhạy và sắc bén trong nắm bắt dư luận

 

Từ những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua, Báo Hà Tĩnh rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là các tỉnh, thành phố cần thấm nhuần các quan điểm của Đảng, nhất là trong lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, từ đó soi chiếu vào thực tiễn tình hình địa phương để đề ra các kế hoạch tuyên truyền sát đúng, có lộ trình. Các báo Đảng cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích đội ngũ người làm báo tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, các báo Đảng cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức hoạt động của tòa soạn, chủ động tiếp cận các xu thế truyền thông thời đại 4.0, nhanh nhạy và sắc bén trong nắm bắt dư luận, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, đa dạng trên ấn phẩm báo và các trang mạng xã hội do báo quản lý.

 

Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần có quan điểm trong cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là cơ quan báo Đảng địa phương khi xảy ra những vụ việc phát sinh phức tạp, nhạy cảm.

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO THANH HÓA HOÀNG ANH TUẤN: Người làm báo Đảng cần “rèn bút, luyện nghề”

 

Báo Đảng nói chung và những người làm báo Đảng nói riêng cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trong thực hiện sứ mệnh của mình gắn với những nhiệm vụ cụ thể. Các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, người đứng đầu các địa phương, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đội ngũ người làm báo phải thực sự chuyên tâm “rèn bút, luyện nghề” với tâm thế “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, “phò chính, trừ tà”, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

 

Cùng với đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo cần chủ động nắm tình hình hoạt động, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo những biểu hiện mới để sớm có kế hoạch tuyên truyền, ngăn chặn.

 

NGUYÊN TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐỒNG NAI TRẦN HUY THANH: Xây dựng “cơ quan báo chí quyền uy”, “nhà báo quyền uy”

 

Năm 2000, loạt bài “Xung quanh việc lộ rõ bộ mặt phản bội dân tộc của linh mục Nguyễn Văn Lý” do Báo Đồng Nai và Báo Quảng Trị thực hiện đạt giải A Giải báo chí quốc gia. Đây là loạt bài đầu tiên có phối hợp giữa hai cơ quan báo Đảng địa phương để cùng làm nên một tác phẩm. Chúng tôi đã dùng lời lẽ của chính những người trong cuộc để vạch trần bộ mặt phản bội dân tộc của linh mục Nguyễn Văn Lý. Điều tôi muốn nói ở đây là bài học về sự phối hợp giữa các báo Đảng với nhau để tạo nên tác phẩm chất lượng. Hiện nay, các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, không chỉ diễn ra trong phạm vi một tỉnh mà trong nhiều tỉnh, thành. Vì vậy sự phối hợp giữa các báo để tạo nên những tác phẩm chất lượng, được bạn đọc đánh giá cao và tạo được sự lan tỏa rất cần thiết.

 

Sinh thời, nhà báo lão thành Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương từng nhắc đến thuật ngữ “cơ quan báo chí quyền uy”, “nhà báo quyền uy”. Sứ mệnh của mỗi cơ quan báo chí và mỗi nhà báo là phải làm sao “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, phấn đấu trở thành nhà báo có uy tín, cơ quan báo chí có uy tín để bạn đọc chỉ cần đọc vào các tác phẩm do nhà báo đó viết, cơ quan báo chí đó đăng tải là tin ngay vào sự thật.

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO GIA LAI ĐOÀN MINH DƯỠNG: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong tuyên truyền

 

Thực tế cho thấy, báo Đảng địa phương rất cần định hướng và cung cấp, cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam để chủ động trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền. Các cơ quan báo chí cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và địa phương; phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, phối hợp hiệu quả với các báo bạn trong việc chia sẻ thông tin, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

 

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần kịp thời sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm cũng như đổi mới nội dung, hình thức thể hiện tác phẩm báo chí; kịp thời nhận diện, phân tích, đi sâu làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có phương án đấu tranh, phản bác kịp thời, phát huy tác dụng.

 

Các báo Đảng cần tăng cường thêm lực lượng cộng tác viên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong lực lượng quân đội, công an, thanh niên, tuyên giáo… nhằm tạo nên một mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận rộng khắp, đẩy lùi những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của chế độ XHCN ở nước ta.

 

HÀ MY

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp