Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Đầu tư củng cố mạng lưới y tế, phục vụ người bệnh tốt nhất

Thứ ba - 25/10/2022 23:59
Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) HĐND tỉnh vừa kết thúc đợt giám sát tình hình thực hiện quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.
Đầu tư củng cố mạng lưới y tế, phục vụ người bệnh tốt nhất

Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) HĐND tỉnh vừa kết thúc đợt giám sát tình hình thực hiện quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Trao đổi với Báo Phú Yên, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Đặng Thị Hồng Nga cho biết:

 

- Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phát triển mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ. Hiện nay, đội ngũ cán bộ y tế và cơ sở vật chất tại các trạm y tế, trung tâm y tế, các cơ sở y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

 

Bà Đặng Thị Hồng Nga

* Qua giám sát, ban nhìn nhận như thế nào về kết quả quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh, thưa bà?

 

- Trong những năm qua, ngành Y tế của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương, cùng sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân. Đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân nói chung và công tác quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế nói riêng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

 

Hệ thống mạng lưới y tế được thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư cơ bản, nguồn lực đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ y tế, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân; năng lực mạng lưới y tế cơ sở được nâng lên, phát huy vai trò trong phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe người dân.

 

Một số chỉ số cơ bản về y tế đạt được ở mức cao so với chỉ số bình quân của cả nước. Công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được quan tâm, chú trọng. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng trạm y tế theo mô hình điểm của Bộ Y tế được triển khai tích cực, từng bước thực hiện mô hình hoạt động bác sĩ gia đình; duy trì tốt tiêu chí quốc gia y tế tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. 100% trạm y tế đủ điều kiện thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); 100% tuyến huyện đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân...

 

* Công tác quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì?

 

- Qua khảo sát và giám sát thực tế, chúng tôi nhận thấy trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế vẫn còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được các cấp, ngành xem xét giải quyết kịp thời. Đó là, một số chỉ tiêu y tế chưa đạt so với kế hoạch đề ra; tổ chức bộ máy của mạng lưới y tế cơ sở mặc dù được quan tâm, đi vào nề nếp nhưng hiệu quả chưa cao, thiếu nguồn nhân lực. Một số cơ sở y tế lâu năm, hạ tầng xuống cấp nhưng chậm duy tu, nâng cấp. Chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế như hiện nay còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Việc triển khai Nghị quyết 110 của HĐND chưa mang lại hiệu quả, các chính sách hỗ trợ chưa thu hút được bác sĩ về làm việc tại tuyến huyện, tuyến xã theo như nghị quyết đã đề ra. Việc đầu tư của Nhà nước, huy động các nguồn lực xã hội hóa lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân còn hạn chế; chậm khởi công xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi. Bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT chưa phù hợp với tình hình thực tế; công tác tài chính y tế, tự chủ tại các bệnh viện gặp nhiều khó khăn, do tần suất sử dụng dịch vụ thấp, nguồn thu từ BHYT vẫn là chủ yếu…

 

Ban VH-XH giám sát tình hình thực hiện, quản lý đầu tư phát triển mạng lưới y tế tại huyện Phú Hòa. Ảnh: PHẠM THÙY

 

* Để mạng lưới y tế ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, Ban VH-XH đã có những đề xuất, kiến nghị gì, thưa bà?

 

- Ban đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ, đội ngũ nhân viên y tế thôn buôn; quy định tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và cơ sở lên 100% theo kết luận của Bộ Chính trị; sớm sửa đổi, ban hành các nghị định, thông tư liên quan đến hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Đồng thời có chính sách điều chỉnh về giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí cho cơ sở y tế. Bộ Y tế và các bộ, ngành sớm rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn về thực hiện định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước; xem xét điều chỉnh sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến nguyên tắc thanh toán chi phí thuốc đối với người tham gia BHYT. Đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, cân đối lại số biên chế công chức giữa các tỉnh, thành phố để phân bổ hợp lý giữa các địa phương…

 

UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan sớm phê duyệt đề án Xã hội hóa y tế, hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng hoạt động và sự phù hợp đối với 9 phòng dân số - y tế cơ sở thuộc trung tâm y tế cấp huyện. Đồng thời rà soát việc thực hiện một số chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền trực để kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp; ưu tiên bố trí ngân sách đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cho y tế; quan tâm đầu tư sửa chữa, xây mới các trạm y tế tuyến xã và các trung tâm thuộc Sở Y tế đảm bảo phục vụ người bệnh; ngành Y tế phối hợp với ngành GD-ĐT để có sự thống nhất đối với nhân viên y tế học đường...

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục quan tâm củng cố y tế cơ sở, duy trì xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động các nguồn lực, ngân sách địa phương và xã hội hóa; phối hợp, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm ngân sách và chủ động mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Đồng thời rà soát bổ sung, kiện toàn tổ chức đối với các trạm y tế tuyến xã; tuyển dụng, bố trí đảm bảo nhân viên y tế trường học, y tế thôn, buôn, khu phố và cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố theo quy định…

 

* Xin cảm ơn bà! 

 

Qua kết quả giám sát của Ban VH-XH, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực y tế; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 110 của HĐND tỉnh; kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo có cơ chế đặc thù về tiêu chuẩn lý luận chính trị hoặc mở các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ y tế được quy hoạch; chỉ đạo thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm phục vụ cho công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tập trung ưu tiên bố trí ngân sách đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cho y tế, sớm khởi công xây dựng cơ sở mới cho Bệnh viện Sản - Nhi. Đồng thời quan tâm đến công tác y tế dự phòng và phát triển hệ thống y tế tư nhân; rà soát, báo cáo đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét chuyển trạm y tế tuyến xã về UBND cấp huyện quản lý như trước đây…

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Chân

 

PHẠM THÙY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp