Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

Thứ sáu - 31/12/2021 02:55
Việc đẩy mạnh sắp xếp TCBM của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giản đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.
Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

Việc đẩy mạnh sắp xếp TCBM của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giản đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

 

Thuận lợi trong điều hành

 

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định: sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 6 sở; điều chỉnh đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 3 sở; sửa đổi, bổ sung một số nội dung đề án Vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở NN-PTNT và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành.

 

Giải thể 1 đơn vị hành chính là Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh; quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng). Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

 

Theo Chủ tịch UBND TX Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được địa phương chú trọng, trọng tâm là cải cách TCBM. Đơn cử, việc sáp nhập 2 xã Xuân Hòa và Xuân Cảnh từ chỗ còn lúng túng thì đến nay, hệ thống chính quyền các xã, phường đã được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, năng động, thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Qua đó nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạo được sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp. Hàng năm, Sông Cầu thường xuyên tổ chức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở đối với các xã, phường.

 

Còn Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc cho hay: “HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động đến nay hơn 5 tháng, mang lại hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc”.

 

Ngày càng hoàn thiện

 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Một trong những nhiệm vụ cốt lõi là tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nhằm thu hút tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn TCBM các cơ quan, đơn vị, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật.

 

Thời gian đến, toàn tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn TCBM hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế

 

Thông qua công tác cải cách TCBM, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để bộ máy ngày càng hoàn thiện, đi vào nề nếp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương phải thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng TCMB. Thời gian đến, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn TCBM hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, giảm nhiều đầu mối bên trong, nhất là giảm số lượng tổ chức và lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp. Tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định.

 

Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa UBND tỉnh với các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện; giữa lãnh đạo cấp sở, ngành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cấp sở, ngành gắn với quyền hạn và trách nhiệm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tinh gọn TCBM, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Trong năm 2021, tổ chức bộ máy (TCBM) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp lại đảm bảo tinh gọn, đúng quy định. Qua đó giúp bộ máy hành chính ngày càng chuyên nghiệp, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

 

PHẠM THÙY - MỸ HÀ

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây