Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Giải pháp nâng chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân

Thứ sáu - 14/10/2022 14:43
Nhằm mang đến tiện ích, thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Nhằm mang đến tiện ích, thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

Bộ phận một cửa Sông Hinh ứng dụng CNTT giải quyết TTHC cho công dân. Ảnh: PHẠM THÙY

 

Công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đã được các sở, ban ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh. Tuy nhiên, để công tác này phát triển mạnh, cần có sự đầu tư đồng bộ, thuận lợi nhất.

 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

 

Hiện nay, đến bộ phận một cửa nào của các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh, nhiều người dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ, công chức ở đó ứng dụng CNTT để giải quyết các TTHC cho công dân. Đến nay, 100% sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã đều thực hiện việc kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở; 100% văn bản của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh gửi dưới dạng điện tử, có sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

 

Theo Sở GT-VT, từ năm 2013, để giải quyết nhanh chóng hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, sở này đã đầu tư hạ tầng và ứng dụng CNTT với hệ thống một cửa điện tử trong quản lý đào tạo, sát hạch, in giấy phép lái xe và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong giải quyết hồ sơ TTHC trên lĩnh vực quản lý vận tải, trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời đăng ký 100% TTHC đủ điều kiện giải quyết mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia, của tỉnh và tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử. Qua đó tiếp nhận và giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GT-VT, sở cũng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; tất cả trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn đã trang bị các trang thiết bị giám sát…

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa Phan Công Trinh cho biết: Thời gian qua, UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi số, nâng cấp và đẩy mạnh việc nộp hồ sơ mức độ 3, 4 trên Cổng DVC của tỉnh; xây dựng, triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.

 

Thúc đẩy chuyển đổi số

 

Theo UBND tỉnh, hệ thống máy chủ của tỉnh luôn duy trì đảm bảo việc vận hành, quản trị kỹ thuật Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thứ cấp hoạt động ổn định. Việc ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, qua cổng DVC trực tuyến giúp giảm phiền hà, giảm chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng DVC quốc gia để các cơ quan, địa phương kịp thời triển khai thực hiện.

 

Tuy nhiên, tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; một số địa phương cập nhật chưa đầy đủ 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận vào phần mềm Cổng DVC trực tuyến tỉnh, dẫn đến tỉ lệ hồ sơ phát sinh qua phần mềm còn thấp; tình trạng trễ hẹn do các bộ phận chuyên môn không xử lý trên Cổng DVC tỉnh khá phổ biến. Công chức công tác tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã hoạt động kiêm nhiệm nhiều công việc nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong công tác.

 

Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, cho rằng vấn đề xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, để ngày càng hoàn thiện, hiệu quả phải có đủ trang thiết bị cho đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và công chức bộ phận một cửa các cấp phục vụ cho quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

 

Theo Phó Giám đốc Sở TT-TT Lê Tỷ Khánh, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cần phải có chiến lược và tuyên truyền sâu rộng để có sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức. Muốn vậy, phải thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, có cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT vào các cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng, phát triển nền tảng số của tỉnh phục vụ chuyển đổi số như: nền tảng điện toán đám mây, tích hợp dữ liệu, dữ liệu mở, phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, định danh và xác thực điện tử, thương mại điện tử. Vì vậy rất cần những giải pháp đồng bộ và triển khai quyết liệt để tăng tỉ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ, hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến… 

 

Thời gian qua, tập thể lãnh đạo tỉnh Phú Yên rất thống nhất về ý thức và hành động trong ứng dụng CNTT để cải cách hành chính. Để phát triển vượt bậc, tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, cải tiến thủ tục khai báo qua mạng, đảm bảo độ tin cậy cho người dân, trong đó tập trung đa dạng hóa các hình thức, đặc biệt thông qua các kênh thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận thì họ sẽ chung tay vào quá trình chuyển đổi số cùng chính quyền.

 

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ Phạm Mạnh Hùng

 

PHẠM THÙY

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp