Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Chủ nhật - 26/02/2023 11:19
Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Đồng Xuân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tổ chức, công dân không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi như trước đây; thực hiện 4 công khai quy trình, thủ tục, thời gian, lệ phí…

Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Đồng Xuân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tổ chức, công dân không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi như trước đây; thực hiện 4 công khai quy trình, thủ tục, thời gian, lệ phí…

 

Qua đó giảm được nhiều phiền hà, tạo điều kiện cho người dân kiểm tra việc thực hiện chức trách của công chức nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu suất công tác, số lượng và chất lượng giải quyết công việc được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của người dân.

 

Người dân tham gia giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa huyện Đồng Xuân. Ảnh: PHẠM THÙY

 

Những chuyển biến tích cực

 

Thời gian qua, công tác phối hợp giải quyết TTHC được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng thực hiện. Kết quả hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hẹn ngày càng tăng, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

 

Hiện nay, tất cả cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn đều kết nối internet, sử dụng hệ thống mạng (LAN) có dây, sử dụng phần mềm quản lý văn bản iOffice. Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện chữ ký số. Huyện cũng đã triển khai việc sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; tiếp tục tiếp nhận, giải quyết TTHC mức độ 3, 4 và hỗ trợ cước phí dịch vụ bưu chính công ích đối với việc trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

 

Nhìn chung, các TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch, từng bước đơn giản và được chuẩn hóa, củng cố tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và làm tăng tính dân chủ trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, qua đó góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, nhất là hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư. Theo đó, huyện xác định cần phải tích cực đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đạt được sự hài lòng của người dân, tổ chức; đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính (CCHC), lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và xem đây là yếu tố đem đến thành công trong công tác CCHC.

 

Đồng bộ nhiều giải pháp

 

Để nâng cao hơn nữa chỉ số CCHC, đạt được các mục tiêu nâng cao chất lượng giải quyết TTHC rất cần sự chung tay phối hợp của các cấp, ngành, của người đứng đầu đơn vị, địa phương nhất là yếu tố về con người và trang thiết bị để phục vụ trong quá trình thực hiện. Huyện Đồng Xuân tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC.

 

Đồng thời, địa phương tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; có cơ chế kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời những người thi hành xuất sắc nhiệm vụ. Đề cao và cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC; lấy kết quả chỉ số CCHC hàng năm, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

Huyện sẽ thực hiện thí điểm các mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, cấp, gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế và chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

 

Đồng thời gắn kết quả, hiệu quả giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức với kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hạn chế tình trạng hồ sơ bị hủy, trả ngược lại.

 

Địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tổ chức tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức. Đề nghị các sở, ngành tỉnh phối hợp với địa phương rà soát các TTHC thực hiện giải quyết liên thông…

 

Để đạt được các mục tiêu nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, cần có sự chung tay phối hợp của các cấp, ngành, của người đứng đầu đơn vị, địa phương nhất là yếu tố về con người và trang thiết bị để phục vụ trong quá trình thực hiện.

 

ĐẶNG VĂN TRỌNG

Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp