Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Tập trung xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện

Thứ ba - 18/10/2022 06:47
Sở VH-TT-DL cho biết đang tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025 với nhiều giải pháp đồng bộ.

Sở VH-TT-DL cho biết đang tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025 với nhiều giải pháp đồng bộ.

 

Đồng thời triển khai thực hiện đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo kế hoạch được duyệt; đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021- 2025.

 

Ngoài ra, Sở VH-TT-DL cũng đang đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; tiếp tục lập hồ sơ khoa học di tích để trình cơ quan có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa đối với các xã đăng ký về đích xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình, gắn với biểu dương và tôn vinh người tốt trong việc triển khai thực hiện các danh hiệu văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

 

AN NHIÊN

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp