Xây dựng tế bào xã hội lành mạnh trong thời kỳ mới

Thứ ba - 30/06/2020 05:41
Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, nơi trẻ em được chăm sóc cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức và nhân cách để hòa nhập vào đời sống xã hội, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH.
Xây dựng tế bào xã hội lành mạnh trong thời kỳ mới

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, nơi trẻ em được chăm sóc cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức và nhân cách để hòa nhập vào đời sống xã hội, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH.

 

Đó là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do UBND tỉnh vừa tổ chức. Phóng viên Báo Phú Yên ghi lại một số ý kiến liên quan.

 

* PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHAN ĐÌNH PHÙNG, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH: Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền

 

- Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thời gian tới cần tập trung các giải pháp sau: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về công tác gia đình (CTGĐ). Đồng thời tiếp tục quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận của trung ương, chương trình, đề án... về phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2020-2030; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo CTGĐ các cấp, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là vai trò của cơ quan thường trực.

 

Bên cạnh đó, phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung và phương thức trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở với nhiều hình thức đa dạng. Tăng cường phân bổ kinh phí và nguồn nhân lực cho CTGĐ. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam ở các cấp, kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến... Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm CTGĐ; đẩy mạnh xã hội hóa CTGĐ.

 

* PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT-DL NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng

 

- Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư, trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; về công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, xác định CTGĐ là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên khi xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

 

Bên cạnh đó, việc giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được quan tâm; việc thực hiện nếp sống văn minh, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được triển khai hiệu quả; các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình...

 

* PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ HÒA ĐINH CÔNG THẠCH: Chính quyền quan tâm, công tác gia đình có chất lượng

 

- Theo tôi, bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, đó chính là: nơi nào các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo thì nơi đó hoạt động CTGĐ có chất lượng, hiệu quả; nơi nào phong trào TDĐKXDĐSVH hoạt động sôi nổi, tỉ lệ hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa cao thì nơi đó chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần và ý thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

 

Cán bộ được tập huấn thường xuyên, có chuyên môn nghiệp vụ thì việc tổ chức triển khai thực hiện CTGĐ có hiệu quả cao. Việc sơ tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời là động lực thúc đẩy, cổ vũ phong trào TDĐKXDĐSVH, chăm lo xây dựng gia đình phát triển bền vững.

 

* PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP TUY HÒA NGUYỄN LÊ VI PHÚC: Phát huy vai trò gia đình tham gia quản lý và phát triển xã hội

 

- Thời gian qua, công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước trên địa bàn TP Tuy Hòa được quan tâm đúng mức, tập trung ở 3 nội dung cơ bản. Thứ nhất, đảm bảo quyền an sinh xã hội, phát huy vai trò gia đình tham gia quản lý và phát triển xã hội; đồng thời ổn định về mặt kinh tế, cân bằng giữa công việc với việc thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình. Thứ hai, phát triển, hoàn thiện dịch vụ xã hội để hỗ trợ gia đình, nhất là gia đình trẻ giải quyết cơ bản những khó khăn, thách thức trong việc tổ chức cuộc sống, chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người già.

 

Thứ ba, bên cạnh việc chăm lo xây dựng gia đình phát triển về kinh tế bền vững, việc chăm lo phát triển về tinh thần cũng phải ngày càng được quan tâm đúng mức, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển gia đình nhanh và bền vững, đi sâu. Trên cơ sở đó, địa phương đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả, hoàn thiện hệ thống an sinh cho gia đình; đồng thời tăng cường tính bền vững của thiết chế xã hội quan trọng này.

 

THIÊN LÝ (ghi)

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây