Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris

Chủ nhật - 29/01/2023 22:40
Bộ TT-TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)”.

Bộ TT-TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)”.

 

 

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết sau gần 5 năm đàm phán. Hiệp định đã tạo thế xoay chuyển cho cách mạng Việt Nam, dẫn đến đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường của Nhân dân ta cùng với sự ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

 

Phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” nhằm góp phần tuyên truyền về tầm vóc của sự kiện, khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bộ tem gồm 1 mẫu tem, có khuôn khổ 46x31mm, giá 4.000 đồng, do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 27/1/2023-31/12/2024.

 

(SGGP)

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp